ST-IGG-0502:2023

Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania
Gas units at the connections. Requirements for design, construction and commissioning for use.

wersja elektroniczna
317,10 
wersja papierowa
347,55 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0502:2017
USTANOWIONY DNIA
21 lipca 2023 r.
NR ISBN
978 – 83 – 61909 – 57 – 3

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania zespołu gazowego na przyłączu, w tym punktu gazowego, będących częścią przyłącza wchodzącego w skład sieci gazowej.

Podano wymagania dotyczące lokalizacji, parametrów technicznych elementów zespołu gazowego na przyłączu, systemu redukcji ciśnienia, systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa. Określono również podstawowe parametry zespołu gazowego na przyłączu, współczynnik projektowy, wymagania i badania układów rurowych oraz części składowych instalacji.

W standardzie określono podstawowe zasady obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, w tym elementów wchodzących w ich skład. Przedstawiono zakres oraz częstotliwość poszczególnych czynności obsługowych, wymagania co do sposobu ich prowadzenia i kwalifikacji wykonujących je pracowników

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy, definicje i symbole graficzne
 4. Wymagania ogólne
  • Ogólne zasady dotyczące projektowania
  • Części składowe zespołu gazowego na przyłączu
  • Lokalizacja zespołu gazowego na przyłączu
 5. Oddziaływanie zespołów gazowych na przyłączu na środowisko
  • Ocena oddziaływania zespołów gazowych na przyłączu na środowisko
  • Poziom hałasu
 6. Wymagania dotyczące części składowych zespołu gazowego na przyłączu
  • Układy rurowe
  • Ciąg redukcyjny
  • System redukcji ciśnienia i system ciśnieniowego bezpieczeństwa
  • Urządzenia systemu redukcji ciśnienia i systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa
  • Kurki kulowe
  • Przepustnice
  • Zasuwy
  • Przewody gazowe urządzeń
  • Filtry
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa
  • Telemetria
  • Układ pomiarowy strumienia objętości gazu
  • Zasilanie zespołu gazowego na przyłączu w energię elektryczną
  • Urządzenia i instalacje elektryczne w przestrzeniach niezagrożonych lub zagrożonych wybuchem
  • Ochrona odgromowa i wyrównanie potencjałów
  • Złącza izolujące
  • Zabezpieczenia przed korozją
  • Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy
 7. Wentylacja
 8. Próby ciśnieniowe zespołów gazowych na przyłączu
  • Postanowienia ogólne
  • Próba wytrzymałości
  • Próba szczelności
  • Dokumentowanie prób
 9. Sprawdzanie nastaw ciśnienia oraz działania systemu redukcji ciśnienia i systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa
 10. Oznakowanie elementów i tablice ostrzegawcze
 11. Kolorystyka oznakowań
 12. Projekt budowlany zespołów gazowych na przyłączu
 13. Przekazanie zespołu gazowego na przyłączu do użytkowania
  • Postanowienia ogólne
  • Obowiązki inwestora
  • Dokumenty dostarczane przez wykonawcę zespołu gazowego na przyłączu
  • Obowiązki operatora zespołu gazowego na przyłączu
  • Okres przechowywania dokumentacji

Załącznik A (normatywny) – Lokalizacja zespołów gazowych na przyłączu
Załącznik B (normatywny) – Wymagania dla punktu gazowego
Załącznik C (normatywny) – Symbole graficzne urządzeń wchodzących w skład zespołu gazowego na przyłączu
Załącznik D (informacyjny) – Przykładowe nastawy ciśnień dla systemu redukcji ciśnienia i systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa
Załącznik E (informacyjny) – Standardowe urządzenia ciśnieniowe w stacjach gazowych podlegające regulacji dyrektywy PED 2014/68/UE
Załącznik F (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania