ST-IGG-0702:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu.
Gaseous fuels odorisations. Requirements for odorants handling, storage and transportation.

wersja elektroniczna
248,85 
wersja papierowa
275,10 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0702:2012
USTANOWIONY DNIA
30 grudnia 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-95-8

Informacje dodatkowe

W standardzie określono zasady postępowania z środkami nawaniającymi, ich przechowywania w zbiornikach stacjonarnych, w pojemnikach transportowych, w magazynach i składach podręcznych, transportu po drogach publicznych jak również zasady postępowania w warunkach zagrożenia.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Definicje
 4. Zasady gospodarowania środkami nawaniającymi
 5. Przechowywanie środków nawaniających
  • Lokalizacja magazynów
  • Wymagania dotyczące magazynów
  • Ochrona magazynów środków nawaniających przed dostępem osób postronnych
  • Przelewanie środków nawaniających
 6. Transport środków nawaniających
  • Zasady ogólne przewozu środków nawaniających ADR
  • Wymagania dotyczące pojazdów ADR
  • Dopuszczenie pojazdu do przewozu środków nawaniających ADR
  • Kwalifikacje kierowcy ADR
  • Dokumentacja wymagana w czasie przewozu środków nawaniających ADR
  • Zasady przewozu pojemników z środkami nawaniającymi ADR
  • Zasady ruchu pojazdów przewożących środki nawaniające ADR
  • Postój pojazdów przewożących środki nawaniające ADR
  • Przewóz środków nawaniających zgodnie z zasadami częściowego wyłączenia z umowy ADR
  • Postępowanie w razie zagrożeń
 7. Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu środków nawaniających
  • Postanowienia ogólne
  • Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników
  • Wyposażenie
  • Postępowanie w warunkach zagrożenia dla magazynów środka nawaniającego
  • Likwidacja pozostałości i wycieków środków nawaniających
  • Utylizacja odpadów skażonych środkami nawaniającymi

Załącznik A (normatywny) – Pojemniki transportowe wielokrotnego użytku (opakowania zwrotne)
Załącznik B (informacyjny) – Strefy zagrożenia wybuchem dla magazynów i podręcznych składów środków nawaniających
Załącznik C (informacyjny) – Zalecane, ze względu na uciążliwość dla otoczenia, odległości magazynów i podręcznych składów środków nawaniających od obiektów terenowych
Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania