ST-IGG-0704:2019

Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi.
Gaseous fuels odorisation. Odorimetric control methods of gas fuel odorisation.

wersja elektroniczna
235,20 
wersja papierowa
261,45 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0704:2014
USTANOWIONY DNIA
30 grudnia 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-87-3

Informacje dodatkowe

Przedmiotem standardu jest kontrola nawonienia paliw gazowych poprzez pomiar intensywności zapachu metodą odorymetryczną.

Opisane metody należy stosować do pomiaru intensywności zapachu nawonionych paliw gazowych, zwłaszcza gazów ziemnych z grup E i L, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców podłączonych do sieci gazowej gazu nawonionego, w tym dla odbiorców komunalnych i domowych oraz odbiorców przemysłowych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy, definicje i symbole
  • Terminy i definicje
  • Symbole i jednostki
 4. Wymagania ogólne dotyczące zapachu paliw gazowych i kontroli nawonienia
 5. Odorymetryczne metody pomiaru intensywności zapachu
  • Zasady wykonania pomiarów
  • Rodzaje metod kontroli
  • Kwalifikacje personelu prowadzącego pomiary
  • Aparatura, materiały i środowisko ocen odorymetrycznych
  • Pobieranie próbek
  • Pomiar intensywności zapachu metoda bezpośrednią
  • Pomiar intensywności zapachu metodą wrażliwości powonienia
  • Końcowa ocena wyników pomiaru stopnia intensywności zapachu
 6. Określenie minimalnego stężenia środka nawaniającego
 7. Określenie minimalnej dawki środka nawaniającego

Załącznik A (informacyjny) – Opis odorymetru
Załącznik B (informacyjny) – Krzywa zapachowa dla gazu grupy E, nawonionego THT
Załącznik C (informacyjny) – Arkusz obliczeniowy do wyznaczania wartości K
Załącznik D (informacyjny) – Sposób obliczania dolnej granicy wybuchowości (DGW) dla paliw gazowych

Pliki do pobrania