ST-IGG-2601:2014

Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe dystrybucyjne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.
Dangerous gas works. Organization, implementation and documentation. Gas distribution networks.

wersja elektroniczna
270,90 
wersja papierowa
297,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
1 grudnia 2014 r.
NR ISBN
978-83-61909-31-6

Informacje dodatkowe

Przedmiotem niniejszego standardu są wymagania opisane w trzech podstawowych procedurach procesu regulującego organizację, wykonywanie i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.

Standard zaleca się stosować w celu realizacji prac gazoniebezpiecznych przy obiektach dystrybucyjnych sieci gazowych, takich jak np. gazociągi, stacje gazowe, instalacje gazowe LNG, pracujących pod ciśnieniem niskim (do 10 kPa), średnim (od 10 kPa do 0,5 MPa), podwyższonym średnim (od 0,5 MPa do 1,6 MPa) lub wysokim (powyżej 1,6 MPa), a także przy innych, różnego rodzaju instalacjach gazowych.

Spis treści

  1. Zakres standardu
  2. Normy i dokumenty powołane
  3. Terminy i definicje
  4. Zasady ogólne
  5. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych nietypowych
  6. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych – typowych
  7. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych – obsługi bieżącej
  8. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych awaryjnych

Załącznik A (normatywny) – Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej (GN)
Zał
ącznik B (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Poleceniodawcy przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych nietypowych (GN N)
Zał
ącznik C (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Poleceniodawcy przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnychtypowych (GN E-T)
Zał
ącznik D (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Poleceniodawcy przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych – obsługi bieżącej i awaryjnych (GN E-OB i A)
Zał
ącznik E (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Nadzorującego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych nietypowych (GN N)
Zał
ącznik F (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Nadzorującego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnychtypowych (GN E-T)
Zał
ącznik G (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Nadzorującego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych – obsługi bieżącej i awaryjnych (GN E-OB)
Zał
ącznik H (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji Opiniującego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych nietypowych (GN N)
Zał
ącznik I (informacyjny) – Instrukcje wykonywania prac gazoniebezpiecznych – przykładowe tytuły
Zał
ącznik J (informacyjny) – Protokół awarii
Zał
ącznik K (informacyjny) – Oświadczenie osób ze strony sprawcy awarii
Zał
ącznik L (informacyjny) – Protokół ustaleń komisji awaryjnej
Zał
ącznik M (informacyjny) – Rejestr awarii
Zał
ącznik N (informacyjny) – Rejestr prac gazoniebezpiecznych (GN)
Zał
ącznik O (informacyjny) – Rejestr wydanych instrukcji prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych-typowych (GN E-T) i eksploatacyjnychobsługi bieżącej (GN E-OB)
Zał
ącznik P (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania