ST-IGG-2602:2016

Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe dystrybucyjne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.
Dangerous gas works. Gas transmission networks. Organization, implementation and documentation.

wersja elektroniczna
270,90 
wersja papierowa
297,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
26 lipca 2016 r.
NR ISBN
978-83-61909-51-4

Informacje dodatkowe

Przedmiotem niniejszego standardu są wymagania opisane w trzech podstawowych procedurach procesu regulującego organizację, wykonywanie i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.

Standard zaleca się stosować w celu realizacji prac gazoniebezpiecznych przy obiektach przesyłowych sieci gazowych, takich jak np. gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu, instalacje gazowe LNG, pracujących pod ciśnieniem wysokim (powyżej 1,6 MPa) a w szczególnych przypadkach dopuszcza się również stosowanie standardu przy ciśnieniu podwyższonym średnim (powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa), średnim (powyżej 10 kPa do 0,5 MPa), niskim (do 10 kPa) a także przy innych różnego rodzaju instalacjach gazowych w obiektach przesyłowych.

Spis treści

  1. Zakres standardu
  2. Normy i dokumenty powołane
  3. Terminy i definicje
  4. Zasady ogólne
  5. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych nietypowych (prac GN N)
  6. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznycheksploatacyjnych – typowych (prac GN E-T)
  7. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych – obsługi bieżącej (prac GN E-OB) 20
  8. Organizacja i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych awaryjnych (prac GN A)

Załącznik A (normatywny) – Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej (GN)
Załącznik B (normatywny) – Wykaz Poleceniodawców i Prowadzących eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych (GN N)
Załącznik C (normatywny) – Wykaz Poleceniodawców i Prowadzących eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych-typowych (GN E-T)
Załącznik D (normatywny) – Wykaz Poleceniodawców i Prowadzących eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych-obsługi bieżącej i awaryjnych (GN E-OB i (GN-A)
Załącznik E (normatywny) – Wykaz osób upoważnionych do opiniowania instrukcji prac gazoniebezpiecznych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
Załącznik F (informacyjny) – Wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych
Załącznik G (informacyjny) – Protokół awarii
Załącznik H (informacyjny) – Rejestr prac gazoniebezpiecznych (GN)
Załącznik I (informacyjny) – Rejestr wydanych nadzorowanych instrukcji prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych-typowych (GN E-T) i eksploatacyjnych obsługi bieżącej (GN E-OB)
Załącznik J (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania