ST-IGG-3301:2021

Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane.
Trenchless technology construction methods. Horizontal directional drilling.

wersja elektroniczna
392,70 
wersja papierowa
535,50 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
16 września 2021 r.
NR ISBN
978-83-61909-82-8

Informacje dodatkowe

Terminem techniki bezwykopowe (ang. Trenchless Technologies, No-Dig Technologies) określa się rodzinę metod podziemnej budowy i rehabilitacji infrastruktury rurociągowej i kablowej, które charakteryzują się niskim udziałem prac ziemnych i wykopów liniowych. Do technik bezwykopowej budowy należą między innymi: horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD (horyzontalne przewierty sterowane, horyzontalne wiercenia kierunkowe), mikrotunelowanie (Microtunneling), metoda hybrydowa (Direct Pipe), przewierty sterowane (Guided Boring), przeciski hydrauliczne (Pipe Jacking), wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), przeciski pneumatyczne przebijakiem (Impact Molling) jak przedstawiono na rysunku J.1. Do metod bezwykopowych nie zalicza się prac tunelowych wykonywanych za pomocą urządzeń typu TBM (Tunnel Boring Machine) oraz kombinowanych metod wiertniczo – strzałowych (drilling and blasting).

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Wymagania dla procesu budowy przekroczenia przeszkody terenowej w technice HDD
  • Warunki brzegowe stosowania techniki
  • Proces budowy przekroczenia przeszkody terenowej
  • Faza projektowa
  • Faza realizacji
 5. Wymagania do opracowania dokumentacji projektowej
  • Metody wyznaczania parametrów trajektorii przewiertu
  • Promienie ugięcia – Dopuszczalny promień krzywizny trajektorii osi otworu
  • Promienie wygięcia (tzw. overbend „catback”)
  • Rurociągi z tworzyw sztucznych
  • Wejścia i wyjścia przewiertu
  • Długości sekcji wejściowych, wyjściowych oraz sekcji horyzontalnej
  • Głębokość posadowienia rurociągu
  • Pozostałe wymagania w zakresie parametrów cechujących przewiert
  • Analiza sił instalacyjnych
  • Place maszynowe i montażowe
  • Analiza ryzyk
 6. Opracowanie dokumentacji geologicznej
  • Dokumentacja geologiczna
  • Etap wstępny
  • Etap projektu budowlanego
  • Etap projektu wykonawczego
 7. Technika wiertnicza
 8. Płyny wiertnicze
  • Podstawowe zadania płuczki wiertniczej w procesie wiercenia
  • Kompozycja płuczki
  • Sporządzanie płynu wiertniczego
  • Parametry płynów wiertniczych
  • Analiza ciśnień dopuszczalnych i ciśnień dennych
 9. Zarządzanie projektem wiertniczym
 10. Wymagania kompetencyjne (personel, nadzór, odbiory)
  • Wymagania dla personelu
  • Czynności kontrolne przed przystąpieniem do prac wiertniczych
  • Czynności kontrolne w czasie prowadzenia prac wiertniczych
  • Raporty z realizacji prac wiertniczych
  • Odbiory poszczególnych etapów prac wiertniczych
 11. Ochrona środowiska i BHP
  • Ochrona środowiska
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Załącznik A (informacyjny) – Kategorie projektów wiertniczych
Załącznik B (informacyjny) – Normy o dokumenty powołane
Załącznik C (informacyjny) – Słownik skrótów wiertniczych i terminów anglojęzycznych
Załącznik D (informacyjny) – Terminy i definicje
Załącznik E (normatywny) – Wymagania dla dokumentacji projektowej
Załącznik F (informacyjny) – Zalecany zakres wymagań dla opracowania planu wykonalności
Załącznik G (normatywny) – Analiza ciśnień dopuszczalnych i ciśnień dennych
Załącznik H (informacyjny) – Analiza ryzyk
Załącznik I (normatywny) – Zalecane zakresy badań w zależności od stopnia trudności projektu
Załącznik J (informacyjny) – Technika wiertnicza
Załącznik K (informacyjny) – Raporty wiertnicze
Załącznik L (informacyjny) – Płyny wiertnicze
Załącznik Ł (informacyjny) – Działania projektowe wraz z wymaganiami
Załącznik M (informacyjny) – Zestawienie wymaganych dokumentów do dopuszczenia i odbioru robót wiertniczych
Załącznik N (informacyjny) – Odzwierciedlenie rzeczywistej trajektorii przewiertu HDD
Załącznik O (informacyjny) – Wykonywanie prac oraz związane z nimi działania minimalizujące zagrożenia
Załącznik P (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania