ST-IGG-3601:2023

Inspekcja rurociągów tłokami. Część 1 – Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów.
In-line pipeline inspection. Part 1 - Requirements for pipelines and pig launchers and receivers.

wersja elektroniczna
220,50 
wersja papierowa
327,60 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
31 marca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-56-9

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania i zalecenia, które powinny spełniać gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne, przystosowane do czyszczenia oraz procesów diagnostycznych z wykorzystaniem tłoków czyszczących i pomiarowych.

Standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, użytkowaniu oraz utrzymaniu gazociągów przesyłowych, dystrybucyjnych i rurociągów kopalnianych przystosowanych do tłokowania. Zapisy standardu mogą mieć zastosowanie przy modernizacji, remoncie, przebudowie fragmentów gazociągów przesyłowych, dystrybucyjnych i rurociągów kopalnianych, w procesie adaptacji do czyszczenia i badania od wewnątrz przy pomocy tłoka.

Spis treści

 1. Zakres standardu
  • Ograniczenia
  • Zastosowanie
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji gazociągu przystosowanego do czyszczenia i inspekcji za pomocą tłoków
  • Wymagania projektowe dla rurociągów – część liniowa i elementy liniowe
  • Wymagania projektowe dla śluz
 5. Rurociągi
  • Wymagania techniczne dla łuków
  • Kolana segmentowe i załamania gazociągów
  • Armatura odcinająca
  • Trójniki i fittingi
  • Połączenia kołnierzowe
  • Monobloki
  • Kompensatory
  • Remonty i modernizacje sieci gazowej
  • Zmiany grubości ścianki
  • Ograniczenia prześwitu i deformacje
 6. Wymagania dla komponentów śluzy
  • Komora śluzy
  • Zwężka
  • Odcinek między zwężką a zaworem głównym śluzy
  • Zamknięcie śluzy (wrota)
  • Króćce zamontowane na śluzie
  • Kicker (przewód roboczy)
  • Układ wyrównania ciśnienia
  • Układ nagazowania (napełnienia)
  • Układ rozgazowania
  • Układ odbioru kondensatu
  • Podłączenie zewnętrzne do zbiornika kondensatu
  • Zawór bezpieczeństwa (przed przerostem ciśnienia w sieci i w związku ze wzrostem temperatury)
  • Króćce manometryczne i manometry
  • Sygnalizator przejścia tłoka
  • Króciec do azotowania
  • Podłączenie uziemiające
  • Podpory i siodła śluzy
  • Wykonanie oraz spawanie
  • Kontrola stanu technicznego
  • Malowanie (powłoki malarskie)
  • Wymagania w zakresie dokumentacji dostarczanej przez dostawcę/wykonawcę
  • Tabliczka znamionowa
  • Elementy umożliwiające transport
  • Części zapasowe

Załącznik A – Wymagania w zakresie wymiarowania dla śluz przeznaczonych do czyszczenia iinspekcji tłokami
Załącznik B – Wymagania w zakresie wymiarowania średnicy wewnętrznej dla rurociągów przeznaczonych do czyszczenia i inspekcji tłokami
Załącznik C – Schemat zmiany grubości ścianki
Załącznik D – Schemat minimalnego kąta otwarcia wrót śluzy
Załącznik E – Bibliografia

Pliki do pobrania