ST-IGG-3602:2023

Inspekcja rurociągów tłokami. Część 2 – Czyszczenie i inspekcja tłokami pomiarowymi.
In-line pipeline inspection. Part 2 - Recommended practice for pipeline internal cleaning and inspection.

wersja elektroniczna
220,50 
wersja papierowa
327,60 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
31 marca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-60-6

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania i zalecenia dotyczące technologii związanych z procesami czyszczenia oraz inspekcji od wewnątrz gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym rurociągów kopalnianych przystosowanych do tłokowania.

Spis treści

 1. Zakres standardu
  • Ograniczenia
  • Zastosowanie
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Tłok czyszczący
  • Podział tłoków czyszczących ze względu na przeznaczenie
  • Kryteria doboru i stosowania komponentów tłoków czyszczących
  • Konfiguracja tłoka czyszczącego
  • Akceptowalna czystość gazociągów
  • Postępowanie z zanieczyszczeniami (przechowywanie, transport i utylizacja)
  • Badanie zanieczyszczeń
  • Badanie napromieniowania zanieczyszczeń i narzędzi
 5. Tłok pomiarowy
  • Typy tłoków pomiarowych (technologii badawczych)
  • Mapping
  • Tłok COMBO
  • Inne technologie pomiarowe
  • Zastosowanie
  • Dobór narzędzia pomiarowego do wykrywania różnych cech i anomalii
 6. Wymagania dla narzędzi pomiarowych i dostawców usługi inspekcji
 7. Kwestionariusz rurociągu
 8. Weryfikacja danych pomiarowych
 9. Raportowanie
  • Rodzaje raportów
  • Wymagania
 10. Dane z inspekcji
  • Obróbka danych z inspekcji
  • Rekomendacje co do dalszej eksploatacji
 11. Częstotliwość inspekcji
  • Pierwsze badanie gazociągu
  • Drugie badanie gazociągu
  • Kolejne badanie gazociągu
 12. Wymagania dla personelu
  • Technik inspekcyjny prowadzący
  • Analityk inspekcyjny prowadzący
  • Kontrola jakości danych z inspekcji

Załącznik A – Kwestrionariusz rurociągu

Załącznik B – Protokół z weryfikacji anomalii

Załącznik C – Dobór narzędzia pomiarowefo do wykrywania róznych cech anomalii

Załącznik D – Bibliografia

Pliki do pobrania