ST-IGG-3708:2021

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia.
Designing, construction and maintenance od LNG regasification plants. Requirements and recommendations.

wersja elektroniczna
554,40 
wersja papierowa
777,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-3701 / ZN-G-2100:2018
ST-IGG-3702 / ZN-G-2200:2018
ST-IGG-3703 / ZN-G-2300-1:2018
ST-IGG-3704 / ZN-G-2300-2:2018
ST-IGG-3705 / ZN-G-2300-3:2018
ST-IGG-3706 / ZN-G-2300-4:2018
ST-IGG-3707 / ZN-G-2300-5:2018
USTANOWIONY DNIA
17 grudnia 2021 r.
NR ISBN
978-83-61909-85-9

Informacje dodatkowe

Niniejszy standard zawiera:

 • terminy i oznaczenia dotyczące stacji regazyfikacji LNG oraz symbole stosowane na schematach P&ID,
 • informacje o instalacjach technologicznych SR LNG,
 • wymagania dotyczące zbiorników procesowych SR LNG,
 • wytyczne projektowania SR LNG,
 • wymagania dotyczące badań odbiorczych, odbiorów i rozruchu SR LNG,
 • wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji SR LNG oraz wymagania związane z oddziaływaniem na środowisko,
 • wytyczne eksploatacji SR LNG, w tym wyłączenie z eksploatacji.

W dokumencie podano wymagania dotyczące rozliczeń dostaw LNG do stacji regazyfikacji, ze wskazaniem rozliczeń na podstawie pomiarów bezpośrednich, docelowo w jednostkach energii, jako modelu pożądanego.

Spis treści

Wprowadzenie

 1. Zakres standardu
 2.  Normy, akty prawne i dokumenty normalizacyjne powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Instalacje technologiczne
  • Postanowienia ogólne
  • Podstawowe elementy składowe stacji regazyfikacji
 5. Wytyczne projektowania stacji regazyfikacji LNG
  • Postanowienia ogólne
  • Parametry gazu
  • Materiały, konstrukcje, urządzenia i wyposażenie
  • Lokalizacja stacji LNG
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
  • Urządzenia do wyłączenia awaryjnego
  • Wentylacja
  • Wymagania budowlane i techniczne
  • Upustowe zawory bezpieczeństwa i zawory odcinające
  • Zagospodarowanie gazu odparowanego (BoG management)
  • Zbiorniki buforowe
  • Urządzenie pomiarowe i regulacyjne
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Rurociągi SR LNG
  • Obudowy i ogrodzenia
  • Instalacje elektrotechniczne
  • Zatrzymanie stacji LNG
  • Zabezpieczenia przed korozją
  • Wymagania środowiskowe
  • Dostawa gazu LNG
  • Pomiar ilości LNG dostarczanej do stacji regazyfikacji
 6. Badania odbiorcze, odbiory i rozruch stacji LNG
  • Postanowienia ogólne
  • Wytwarzanie elementów ciśnieniowych stacji regazyfikacji
  • Odbiór i przyjęcie materiałów, maszyn i urządzeń
  • Montaż instalacji technologicznych
  • Branża elektryczna
  • Instalacje AKPiA
  • Ogólne zasady kontroli jakości robót
  • Odbiór techniczny robót
  • Odbiór końcowy i przekazanie SR LNG do eksploatacji
  • Dokumentacja powykonawcza
  • Próby rozruchowe
  • Szkolenie personelu
  • Rozpoczęcie eksploatacji
 7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
  • Postanowienia ogólne
  • Strefy zagrożenia wybuchem
  • Strefa ograniczonego dostępu
  • Warunki normalne pracy
  • Utrzymanie normalnych warunków pracy
  • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa pracy instalacji
  • Przeciwdziałanie stanom awaryjnym
  • Stan awarii
  • Przeciwdziałanie powstaniu pożaru
  • Instalacje przeciwpożarowe
  • Oddziaływanie na środowisko
  • Oddziaływanie w warunkach normalnej eksploatacji
  • Oddziaływanie w warunkach awarii
  • Wyciek LNG
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Eksploatacja stacji LNG
  • Postanowienia ogólne
  • Ruch normalny stacji
  • Wyłączenie z eksploatacji
 9. Bibliografia

Załącznik A Dokumentacja odbioru technicznego SR LNG
Załącznik B
Dokumentacja odbioru technicznego zbiorników procesowych LNG i parownic
Załącznik C
Dokumentacja odbioru końcowego
Załącznik D
Strefy zagrożenia wybuchem i strefy bezpieczeństwa
Załącznik E
Zalecane postępowanie na wypadek wyciegu LNG
Załącznik F
Zalecenia wykonania instrukcji wksploatacji SR LNG
Załącznik G
Zalecenia wykonania instrukcji eksploatacji urządzeń, zbiorników procesowych i parownic wraz ze sterowaniem
Załącznik H
Harmonogram wykonywania czynności kontrolnych
Załącznik I
Zawartość szczegółowych projektów branżowych
Załącznik J
Symbole graficzne urządzeń wchodzących w skład stacji regazyfikacji LNG
Załącznik K
Schematy stacji SR LNG
Załącznik L
Wytyczne projektowania i budowy instalacji odbioru energii chłodu przy stacjach regazyfikacji LNG

Pliki do pobrania