ST-IGG-4401:2022

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakości.
Gaseous fuels. Classification, marking, requirements and quality assesment.

wersja elektroniczna
275,10 
wersja papierowa
360,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
21 października 2022 r.
NR ISBN
978-83-61909-88-0

Informacje dodatkowe

W standardzie przedstawiono klasyfikację i charakterystykę paliw gazowych, które występują lub mogą występować w sieciach gazowych.

W standardzie zamieszczono również informacje dotyczące wymagań jakościowych oraz rekomendowanych metod oceny jakości różnych gazów ziemnych, gazów wytwarzanych metodami przemysłowymi oraz gazów pochodzących z OZE.

W standardzie określono wielkości stosowane w ocenie jakości paliw gazowych, które są lub mogą być w przyszłości doprowadzane do odbiorców. Są to wielkości istotne z punktu widzenia bezawaryjnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów przesyłania i dystrybucji oraz bezpiecznego i prawidłowego spalania gazu w przeznaczonych do tego celu urządzeniach.

Spis treści

 1. Zakres
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Klasyfikacja, charakterystyka i oznaczanie paliw gazowych
  • Klasyfikacja i charakterystyka
  • Oznaczanie paliw gazowych
 5. Wymagania dotyczące jakości paliw gazowych
 6. Parametry służące do określania jakości paliw gazowych
 7. Przeprowadzanie oceny jakości paliw gazowych
  • Sposób przeprowadzania oceny jakości paliw gazowych
  • Kryteria wyboru punktów pomiarowych
  • Częstotliwości wykonywania pomiarów
 8. Pobieranie próbek do badań
 9. Określanie wartości parametrów charakteryzujących jakość paliw gazowych
  • Skład podstawowy gazu
  • Gęstość
  • Wartości kaloryczne
  • Temperatura punktu rosy wody
  • Zawartość pary wodnej
  • Zawartość cięższych węglowodorów alifatycznych C6 – C20 oraz benzenu, toluenu i ksylenów
  • Temperatura punktu rosy węglowodorów
  • Zawartość węglowodorów, które mogą ulec kondensacji
  • Zawartość związków siarki
  • Zawartość par rtęci
  • Zawartość pyłu
  • Zawartość tlenu
  • Zawartość wodoru
  • Zawartość argonu
  • Zawartość helu
  • Zawartość związków krzemoorganicznych (siloksanów)
  • Zawartość związków chloru i fluoru
  • Zawartość amoniaku
  • Zawartość tlenku węgla
  • Zawartość naftalenu
  • Zawartość benzolu
  • Intensywność zapachu

Załącznik A (informacyjny) – Zalecane zakresy prowadzenia badań
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania