WT-IGG-2301:2017

Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania.
Building Object Log Book for Gas Grid. Template and requirements.

wersja elektroniczna
192,15 
wersja papierowa
213,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
20 grudnia 2017 r.
NR ISBN
978-83-61909-56-9

Informacje dodatkowe

W niniejszych Wytycznych Technicznych określono formę oraz zalecenia dotyczące prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej dla gazociągów, stacji gazowych, tłoczni gazu oraz instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG.

Wytyczne przewidziane są do stosowania przez operatorów, właścicieli lub zarządców sieci gazowych gazu ziemnego. Niniejsze Wytyczne mogą być również stosowane przez operatorów, właścicieli lub zarządców sieci gazowych innych paliw gazowych.

Spis treści

 1. Zakres wytycznych
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
  • Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
  • Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej
 5. Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej
  • Forma książki
  • Zawartość książki
  • Upoważnienie do prowadzenia książki
  • Wymagania dotyczące wpisów

Załącznik A (informacyjny) – Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

Załącznik B (informacyjny) – Wzór upoważnienia do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowjej