WT-IGG-2501:2016

Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów.
Periodic inspections of gas installations inside buildings / building objects.

wersja elektroniczna
192,15 
wersja papierowa
213,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
29 grudnia 2016 r.
NR ISBN
978-83-61909-52-1

Informacje dodatkowe

W wytycznych określono zakres odpowiedzialności za kontrolę instalacji gazowych a także podział kontroli oraz metodykę ich przeprowadzania. W wytycznych określono również zasady dokumentowania kontroli oraz zasady prowadzenia działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w całym cyklu życia instalacji tzn. od jej przekazania do użytkowania, aż do likwidacji.

Niniejsze wytyczne dotyczą instalacji gazowych, w których dopuszczalne ciśnienie statyczne gazu nie przekracza 5 kPa.

Spis treści

 1. Zakres wytycznych
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
  • Instalacje gazowe objęte niniejszymi wytycznymi według różnych podziałów
  • Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu
 5. Ciągłość odpowiedzialności
  • Postanowienia ogólne
 6. Zakres i metody kontroli instalacji
  • Przyrządy pomiarowe
  • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
  • Zasady ogólne kontroli instalacji
  • Dokumentacja pokontrolna
 7. Działania pokontrolne

Załącznik A – Protokół z okresowej kontroli instalacji gazowej (wzór)

Załącznik B – Protokół z okresowej kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego (wzór)

Załącznik C – Protokół z okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (wzór)

Załącznik D – Bibliografia

Pliki do pobrania