WT-IGG-3401:2019

Rurociągi kompozytowe ze wzmocnionych materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów.
Composite pipelines made of reinforced thermoplastic pipe for the transport of hydrocarbons.

wersja elektroniczna
294,00 
wersja papierowa
407,40 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
30 grudnia 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-79-8

Informacje dodatkowe

W dokumencie określono wytyczne techniczne (WT) dotyczące projektowania, produkcji, budowy oraz użytkowania wzmocnionych rur kompozytowych z tworzyw termoplastycznych (RTP), wykorzystywanych jako rury przewodowe w transporcie węglowodorów, przy maksymalnym ciśnieniu pracy nieprzekraczającym 6,3 MPa i temperaturze użytkowania od -29 st C do 60 st C. W przypadku zastosowania w warunkach innych niż wskazane powyżej należy stosować współczynniki obniżające parametry funkcjonalne, określone przez producenta rury.

Spis treści

 1. Zakres wytycznych technicznych
 2. Normy i dokumenty powołane
  • Normy PN-EN
  • Normy PN-EN ISO
  • Normy ISO
  • Dokumenty zagraniczne
  • Dokumenty standaryzacyjne IGG
  • Pozostałe dokumenty
 3. Terminy i definicje
 4. Wprowadzenie
 5. Wymagania dla systemu rur kompozytowych RTP
  • Budowa rury kompozytowej RTP
  • Dobór materiałów dla rur kompozytowych RTP
  • Wymagania kwalifikacyjne
  • Połączenia kompozyt/stal
  • Wymagania względem procesu i zapewnienia jakości
  • Wymiary i tolerancje
  • Oznakowanie
  • Wymagana dokumentacja
 6. Projektowanie rurociągów z termoplastycznych materiałów kompozytowych (RTP)
  • Wymagania ogólne do projektowania
  • Określanie ciśnienia nominalnego
  • Określanie temperatury projektowej
  • Określanie wymagań dla skrzyżowań rurociągu z przeszkodami w terenie
  • Projektowanie przejść „ziemia-powietrze”– wymagania ogólne
  • Projektowanie połączeń rurociągów
 7. Budowa rurociągów z rur kompozytowych RTP
  • Informacje ogólne
  • Oznakowanie rurociągu w terenie
  • Łączenie rur kompozytowych RTP
  • Sposoby stabilizacji rurociągów z materiałów kompozytowych
  • Ochrona antykorozyjna
  • Próby ciśnieniowe
 8. Użytkowanie rurociągów z materiałów kompozytowych
  • Informacje ogólne
  • Tłokowanie
  • Obecność środków chemicznych
  • Naprawy rurociągów kompozytowych

Załącznik A (normatywny) –  Informacje dotyczące zastosowania projektu
Załącznik B (normatywny) – Przenoszenie, przechowywanie, instalacja oraz obsługa
Załącznik C (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania