WT-IGG-4101:2023

Metody określania wielkości emisji metanu z sieci gazowej.
Methods for determining the amount of methane emissions from the gas network.

wersja elektroniczna
374,85 
wersja papierowa
494,55 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
31 marca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-68-2

Informacje dodatkowe

W dokumencie określono wytyczne techniczne (WT) dotyczące raportowania wielkości emisji metanu z przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego, przy czym zaproponowane rozwiązania mogą mieć również zastosowanie do wydobycia i magazynowania paliwa gazowego w tych obszarach, w których instalacje mają podobny charakter.

W Wytycznych Technicznych wskazano miejsca, w których dochodzi najczęściej do wycieków metanu, dokonano przeglądu metod do detekcji i pomiaru emisji, przedstawiono również metody obliczeniowe i współczynnikowe określania wielkości emisji metanu z sieci gazowej.

Spis treści

 1. Zakres wytycznych technicznych
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Źródła emisji metanu w branży gazowniczej
  • Przesył paliwa gazowego (TSO)
  • Dystrybucja paliwa gazowego (DSO)
 5. Metody rekomendowane do detekcji i pomiaru emisji lotnych metanu
 6. Wyznaczanie wielkości emisji metanu
  • Metody wyznaczania emisji lotnych w oparciu o współczynniki emisji (EF) oraz współczynniki aktywności (AF)
  • Metody obliczeniowe wyznaczania emisji związanych z upustami technologicznymi oraz awariami
  • Metody bilansowe wyznaczania emisji związanych z upustami technologicznymi oraz awariami
 7. Inwentaryzacja emisji metanu
  • OGMP
  • IPCC

Załącznik A (informacyjny) – Przykłady miejsc nieszczelności na sieci gazowej przesyłowej
Załącznik B (informacyjny) – Przykłady miejsc nieszczelności na sieciach gazowych dystrybucyjnych
Załącznik C (informacyjny) – Przegląd metod stosowanych do detekcji nieszczelności
Załącznik D (informacyjny) – Przegląd metod stosowanych do pomiarów wielkości emisji metanu
Załącznik E (informacyjny) – Stabelaryzowane wielkości wypływu gazu z gazociągów niskiego i średniego ciśnienia przez otwór o znanej powierzchni
Załącznik F (informacyjny) – Kategorie źródeł emisji dla poziomów wg OGMP dla przesyłu i dystrybucji paliwagazowego
Załącznik G (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania