WT-IGG-4501:2023

Infrastruktura do transportu paliw gazowych z domieszką H2 . Wytyczne do projektowania, budowy i przebudowy.
Infrastructure for the transport of gaseous fuelswith an admixture of H2. Guidelines for design, construction and reconstruction.

wersja elektroniczna
480,90 
wersja papierowa
588,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
20 grudnia 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-54-5

Informacje dodatkowe

W Wytycznych Technicznych przedstawiono ogólne zasady związane z projektowaniem, budową i przebudową infrastruktury do transportu paliw gazowych z domieszką wodoru.

Postanowienia Wytycznych opracowano w oparciu o istniejące akty prawne w zakresie projektowania, budowy i przebudowy infrastruktury do transportu paliw gazowych.

Wytyczne mają zastosowanie przy  projektowaniu, budowie oraz przebudowie sieci gazowej służącej do transportu paliwa gazowego z domieszką wodoru do 10%. Wytyczne mają zastosowanie do ciśnień niskich, średnich, średnich podwyższonych oraz wysokich. Wytyczne nie uwzględniają problemu dyfuzji molekularnej przez ścianki gazociągów.

Spis treści

 1. Zakres wytycznych
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy, definicje, symbole, skróty
  1. Terminy i definicje
  2. Symbole i skróty
 4. Wymagania ogólne
 5. Wytyczne dla elementów gazociągów i ich połączeń
  1. Elementy z PE, poliamidu i kompozytów
  2. Elementy stalowe
  3. Elementy do włączeń i przyłączeń, połączenia PE/stal
  4. Urządzenia ciśnieniowe współpracujące z siecią gazową
  5. Elementy uszczelniające
 6. Próby ciśnieniowe
 7. Wytyczne w zakresie infrastruktury tłoczniowej
  1. Wytyczne w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych tłoczni gazu
 8. Wytyczne dotyczące stacji gazowych i elementów filtracyjnych w obiektach sieci gazowej
  1.  Stacje gazowe
  2. Redukcja ciśnienia
  3. Elementy filtracyjne
 9. Pomiary jakości i objętości paliwa gazowego. Urządzenia pomiarowe
  1. Gazomierze
  2. Przetworniki ciśnienia
  3. Przeliczniki objętości, współczynnik ściśliwości
  4. Analizatory punktu rosy wody i węglowodorów
  5. Procesowe chromatografy gazowe i analizatory
  6. Systemy detekcji gazu
 10. Wytyczne w obszarze systemu ochrony przeciwkorozyjnej
  1. Bierna ochrona przed korozją
  2. Ochrona katodowa
  3. Ochrona przed oddziaływaniem prądu przemiennego
 11. Wytyczne dotyczące stref zagrożenia wybuchem
 12. Wytyczne dotyczące systemów nawaniania i urządzeń do kontroli nawaniania
 13. Dozowanie wodoru
  1. Jakość dozowanego wodoru
  2. Pomiar objętości
  3. Mieszanie wodoru
  4. Stabilność stężenia wodoru
  5. Monitorowanie stężenia wodoru

Załącznik A (informacyjny) – Bibliografia

 

Pliki do pobrania