ZN-G-4002:2001

Pomiary paliw gazowych. Zasady rozliczeń i technika pomiarowa.

wersja elektroniczna
86,10 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
6 grudnia 2001 r.

Informacje dodatkowe

W normie ustalono zasady rozliczeń objętości i/lub energii cieplnej gazu dostarczanego odbiorcy.
Podano wszystkie dane potrzebne do obliczenia objętości i/lub energii cieplnej gazu będących przedmiotem rozliczeń. Podano podstawowe zależności i właściwości fizyczne mieszaniny gazowej i substancji czystych. Przedstawiono również sposób obliczania gęstości gazów wilgotnych.
Podano podstawowe zależności niezbędne do stosowania metody zwężkowej i metody objętościowej w pomiarach rozliczeniowych.
Opisano metody przeliczania objętości gazu na warunki normalne – typu T, typu PTZ i typu GNG.
W normie podano również sposób obliczania energii cieplnej gazu na podstawie znajomości jego składu oraz warunki korygowania stałych obliczeniowych stosowanych w obliczeniach objętości.
Podano równie¿ wymagania dotyczące dokładności pomiarów i obliczeń.

Spis treści

 1. Wstęp
  • Zakres normy
  • Normy powołane
  • Definicje
 2. Rozliczenia objętości i/lub energii cieplnej gazu
  • Postanowienia ogólne
  • Rozliczenia okresowe
  • Zasady wprowadzania korekt rozliczeń okresowych i prowadzenia rozliczeń w przypadkach szczególnych
  • Obowiązki i prawa rozliczających się stron
  • Rozstrzyganie kwestii spornych
 3. Właściwości fizyczne gazów.
  • Stosowane oznaczenia, zależności i stałe
  • Właściwości fizyczne mieszaniny gazów
  • Obliczanie gęstości gazów wilgotnych
  • Powietrze znormalizowane i właściwości substancji czystych
 4. Metody pomiarowe
  • Metoda zwężkowa
  • Metoda objętościowa
 5. Metody obliczeń
  • Przeliczanie wartości objętości gazu na warunki normalne
  • Korekta stałych obliczeniowych
  • Obliczanie energii cieplnej gazu
  • Obliczanie niepewności wyników pomiarów
  • Dokładność obliczeń

Załącznik A (normatywny) – Program POMIARY2001.EXE

Załącznik B (informacyjny) – Obliczenia niepewności wyników pomiarów

Załącznik C (informacyjny) – Przykłady obliczania niepewności

Załącznik D (informacyjny) – Obliczenia wartości skrajnych błędu przyrządu lub układu pomiarowego

Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania