ZN-G-4007:2001

Pomiary paliw gazowych. Urządzenia elektroniczne. Wymagania i badania.

wersja elektroniczna
265,68 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
6 grudnia 2001 r.

Informacje dodatkowe

W normie określono wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne i metrologiczne dotyczące urządzeń elektronicznych stosowanych w pomiarach ilości i jakości gazu.

Omówiono zasady współpracy urządzeń pomiarowych w zestawach przeliczających oraz zasady współpracy przeliczników z urządzeniami telemetrycznymi.

Podano dopuszczone do stosowania rodzaje złącz cyfrowych i opisano protokół transmisji danych GAZ-MODEM 2.

Podano podstawowe wymagania odnośnie procedur sprawdzania błędów.

Spis treści

 1. Wstęp
  • Zakres normy
  • Normy powołane
  • Definicje
 2. Wymagania
  • Wymagania ogólne
  • Wymagania dla urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
  • Wymagania dotyczące poziomu emitowanych zakłóceń radioelektrycznych
  • Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne urządzeń pomiarowych
  • Wymagania metrologiczne
 3. Badania
  • Rodzaje badań
  • Badania dokładności urządzeń pomiarowych

Załącznik A (normatywny) – Charakterystyka techniczna łącza RS-GAZ 2

Załącznik B (normatywny) – Protokó³ transmisji danych GAZ-MODEM 2

Załącznik C (informacyjny) – Procedury badania dokładności urządzeń pomiarowych

Pliki do pobrania