ZN-G-7001:2015

Urządzenia przesyłowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogólne dotyczące wyznaczania szerokości pasa eksploatacyjnego.

wersja elektroniczna
147,60 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
9 stycznia 2015 r.

Informacje dodatkowe

W Normie Zakładowej określono wymagania dotyczące zasad wyznaczania szerokości pasa eksploatacyjnego dla urządzeń przesyłowych, zwanych w dalszej treści normy urządzeniami, związanych z wydobyciem, magazynowaniem, przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego i ropy naftowej, w szczególności: gazociągów, ropociągów, rurociągów technologicznych (wody złożowej, glikolu, metanolu, kondensatu węglowodorowego, solanki), linii elektroenergetycznych i światłowodowych.

Norma ma zastosowanie do nowobudowanych oraz istniejących urządzeń przesyłowych.

Postanowienia zawarte w normie stanowią wytyczne przy wyznaczaniu szerokości pasa eksploatacyjnego koniecznego dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych. Powierzchnia terenu ograniczona pasem eksploatacyjnym stanowi podstawę przy ustanawianiu służebności przesyłu.

Spis treści

 1.  Zakres normy
 2. Powołania normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Wymagania
  • Postanowienia ogólne
  • Zasady wyznaczania szerokości pasa eksploatacyjnego
  • Metodyka obliczania szerokości pasa eksploatacyjnego
  • Metodyka obliczania szerokości pasa eksploatacyjnego dla pojedynczego urządzenia przesyłowego
  • Metodyka obliczania szerokości wspólnego pasa eksploatacyjnego dla kilku urządzeń przesyłowych

Załącznik A (normatywny) – Szerokości pasów eksploatacyjnych dla urządzeń przesyłowych

Załącznik B (informacyjny) – Przykłady wyznaczania szerokości pasa eksploatacyjnego dla pojedynczego urządzenia przesyłowego

Załącznik C (informacyjny) – Przykłady wyznaczania szerokości wspólnego pasa eksploatacyjnego dla kilku urządzeń przesyłowych

Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania