Warsztaty Dekarbonizacja systemu gazowego

19.04.2024

W dniach 18 – 19 czerwca 2024 r. w Ostrowie Wielkopolskim (Hotel Borowianka ul. Limanowskiego 134) oraz w Odolanowie, odbędą się organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa warsztaty „Dekarbonizacja systemu gazowego”.

Część merytoryczna Warsztatów, obejmująca poniższe tematy:

18 czerwca (wtorek)

  • Wymagania UE i krajowe dla gazów odnawialnych.
  • Instalacja pilotażowa w  Odolanowie do wytwarzania i wprowadzania wodoru do sieci gazowej – Projekt B+R. 
  • WT-IGG-4501 – Infrastruktura do transportu paliw gazowych z domieszką H2 – wybrane aspekty, wskazanie kierunków dalszych badań.
  • Preparing for a Transition: Assessing Readiness for CH4 / H2 Light Blends and Pure Hydrogen in Gas Distribution Grids.
  • Dekarbonizacja gospodarki – japońskie doświadczenia i osiągnięcia.
  • WT-IGG-3502 – Infrastruktura do przyłączania biometanowni.
  • Problemy firm budujących biometanownie.
  • Biometanownie w Czechach i na Słowacji.
  • Produkt Handlowy – certyfikacja biometanu. 
  • Prawne aspekty zieloności biometanu wprowadzanego do sieci gazowej.

19 czerwca (środa)

Wizyta techniczna w Odolanowie, w podziale na grupy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń na adres: [email protected] do 20 maja 2024 r.