Warsztaty „Rola produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym” w dniach 16-17 listopada 2023 r.

31.10.2023

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pn.: „Rola produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym”, organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Strykowie i Zgierzu.

Warsztaty będą obejmowały poniższe tematy:

Czwartek (16 listopada):

  • Finansowanie inwestycji w kogeneracyjne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oparte o zdekarbonizowane paliwa gazowe – wodór, biometan – Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • Czym jest kogeneracja – Ferox Energy Systems Sp. z o.o.;
  • Rola silników gazowych w przyszłym systemie energetycznym – Ferox Energy Systems Sp. z o.o.;
  • Silniki gazowe – rodzaje, wykorzystanie i eksploatacja – Ferox Energy Systems Sp. z o.o.;
  • Potrzeby i możliwości wykorzystania systemów kogeneracyjnych w polskim ciepłownictwie – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
  • Możliwości i potencjał współpracy źródeł kogeneracyjnych z system gazowy PSG – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
  • Możliwości zastosowania paliwa wodorowego do celów energetycznych – Spalanie wodoru vs. Spalanie gazu ziemnego – właściwości paliwa – INNIO Jenbacher GmbH & Co OG; 
  • Wpływ paliwa wodorowego na eksploatację silników i wymogi bezpieczeństwa dla instalacji energetycznych z udziałem wodoru – INNIO Jenbacher GmbH & Co OG;
  • Przykłady zrealizowanych projektów wykorzystujących paliwo wodorowe oraz Propan-GZ, biogaz-GZ – Doświadczenia w zakresie gazowych paliw specjalnych – INNIO Jenbacher GmbH & Co OG;

Piątek (17 listopada):

  • Wizyta techniczna w nowoczesnej elektrociepłowni, która produkuje energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej uzupełnionej kolektorami słonecznymi – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.