ZAPROSZENIE: Proces budowania kompetencji jądrowych w polskim przemyśle

11.09.2023

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach, które wpisujemy w proces budowania kompetencji jądrowych w polskim przemyśle.

Wydarzenia te są organizowane przez MKiŚ wspólnie z polskimi organizacjami gospodarczymi a dedykowane są:

– polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym, inżynieryjnym, budowlano-montażowym,

– instytucjom wsparcia przemysłu: izbom gospodarczym, klastrom, zrzeszeniom technicznym,

– ośrodkom naukowym, uniwersytetom,

– instytucjom państwowym,

– wszystkim zainteresowanym.

I. Warsztaty techniczne prezentujące zaawansowane techniki/technologie jądrowe wypracowane w tym sektorze. Kraków, 13-14 września 2023 r. Udział bezpłatny.

Prezentowana tematyka:

  • Zarządzanie megaprojektami, innowacje łańcucha dostaw, comemrcial grade dedication approach,
  • Modularyzacja projektów jądrowych,
  • Zastosowanie BIM (Building Information Model) w EJ,
  • Zaawansowane technologie produkcyjne i spawalnicze w energetyce jądrowej.

II. Sympozjum techniczne „Polskie pompy i armatura dla energetyki jądrowej”. Jachranka, 4-5 października 2023 r.

Prezentowana tematyka:

  • wymogi techniczne, jakościowe oraz biznesowe w jądrowym łańcuchu dostaw producentów AKPiA, pomp, zaworów.