Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

22.05.2024

W dniu wczorajszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. W trakcie obrad przedstawione zostały m.in. sprawozdania z różnych obszarów działalności statutowej za rok 2023 oraz plany rozwojowe na rok 2024.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z porządkiem obrad Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Izby za rok 2023 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Izby za rok 2023.

W trakcie Zgromadzenia odbyły się także wybory do Zarządu Izby na kolejną 3-letnią kadencję.

Prezesem Zarządu wybrany został Pan Wiesław Prugar Wiceprezes Zarządu ds. Upstream ORLEN , funkcję wiceprezesów Zarządu objęli Pan Robert Więckowski Prezes PSG i Pan Adam Bryszewski Wiceprezes GAZ-SYSTEM.

W skład Zarządu weszli także: Tomasz Blacharski Dyrektor EUROPOL GAZ,  Tomasz Bochenek Prezes Anticor, Dariusz Brzozowski Prezes EWE ENERGIA, Robert Czekaj Dyrektor ORLEN, Ewa Kukulska–Zając Zastępca Dyrektora Instytut Nafty i Gazu Państwowy instytut Badawczy, Henryk Orczykowski STALPROFIL, Ireneusz Sawicki Prezes w Grupie POLENERGIA, Józef Szpernol Dyrektor ELEKTROMETAL .

W imieniu środowiska gazowniczego oraz firm członkowskich gratulujemy wybranym członkom Zarządu Izba Gospodarcza Gazownictwa i życzymy owocnej pracy oraz samych sukcesów w transformacji naszej branży w kierunku rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Równocześnie dziękujemy Członkom Zarządu poprzedniej kadencji za działalność na rzecz Izby oraz branży gazowniczej.