„Łańcuch wartości gospodarki wodorowej w Polsce 2023”

09.08.2023

IGG widzi przyszłość rozwoju branży gazowniczej w czynnym uczestniczeniu w transformacji energetycznej Polski w stronę neutralności klimatycznej, w tym w działaniach na rzecz paliw nisko i zeroemisyjnych takich jak wodór, dlatego podejmuje działania służące między innymi rozwojowi edukacji na ten temat. Udostępniony Państwu Raport pt. „Łańcuch wartości gospodarki wodorowej w Polsce 2023” oraz jego skrót, który możecie Państwo również znaleźć w aktualnym wydaniu Przeglądu Gazowniczego nr. 2(78)-2023 wpisują się w ten zakres działalności Izby. Zawarte w Raporcie przekrojowe informacje dotyczące łańcucha wartości gospodarki wodorowej w Polsce są efektem kilkuletnich działań animacyjnych, edukacyjnych, badawczych i popularyzatorskich na rzecz gospodarki wodorowej, w których aktywnie uczestniczy IGG i jej członkowie.