expo-gas

 

SYMPOZJUM, ZAKOPANE 2017

W dniach 20 - 21 stycznia 2017 roku w Zakopanem odbyło się organizowane przez Izbę Gospodarcza Gazownictwa Sympozjum pt. "Hub gazowy - projekt strategiczny SOR. Nadzieje i wyzwania."

Hub gazowy na horyzoncie - Sympozjum w Zakopanem

Dostawy gazu skroplonego oraz perspektywa połączenia ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym dają szansę na utworzenie hubu gazowego w Polsce. O nadziejach i wyzwaniach związanymi z tym projektem rozmawiali eksperci branży podczas sympozjum w Zakopanem.

WARSZTATY INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów to wspólna inicjatywa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Agencji Rozwoju Przemysłu (Grupa PFR) oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Celem warsztatów jest znalezienie rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG

Uchwała V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Uczestnicy V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, którego tematem przewodnim był  „Gaz ziemny w polityce gospodarczej państwa” po wysłuchaniu prezentacji, dyskusji panelowych oraz zgłoszonych podczas obrad wniosków i postulatów, postanawiają przyjąć, jako wynik Kongresu, uchwałę następującej treści:

Drugi dzień obrad V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Poranną sesję rozpoczęło wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii.  Mówca zauważył, że obserwujemy ciągły wzrost znaczenia gazu ziemnego jako kluczowego paliwa wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. W ogólnym bilansie energetycznym prognozuje się wzrost znaczenia paliwa gazowego, a jego zużycie wzrośnie do ok. 20,2 mld m3 w 2030 roku, także ze względu na rozwój elektroenergetyki opartej na paliwach niskoemisyjnych. Mówca podkreślił, że takie rozwojowe prognozy staną się realne, jeśli wypracujemy strategię dla rynku gazu.

Inauguracja V KPPG

25 października br. zainaugurował obrady V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Hotelu Congress &Spa Ossa.

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, z ogromną przyjemnością informujemy,  iż  w dniach 25-27 października 2016 roku w Ossie  koło  Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

IGG objęła Patronat Honorowy nad Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017

Izba Gospodarcza Gazownictwa objęła Patronat Honorowy nad Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017 „Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”, organizowaną po raz drugi przez firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach w dniach 25-27 stycznia 2017 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa, zaprasza do udziału w wyborze ofert na organizację Sympozjum w Zakopanem w dniach 20-22 stycznia 2017 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa, zaprasza do udziału w wyborze ofert na świadczenie usług hotelarskich w zakresie sympozjum, polegających na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom Sympozjum, a także organizacji udziału w pokazie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w dniu 21 stycznia 2017 r., podczas Sympozjum organizowanego przez IGG w dniach 20-22 stycznia 2017 r. w hotelu, co najmniej 4 gwiazdkowym, zlokalizowanym w Zakopanem.

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-2602:2016

Ukazał sie drukiem ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.

Jednolity Plik Kontrolny - warsztaty

Z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do rozpoczęcia raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców).

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów wraz z Uniwersytetem Gdańskim, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School  of Management, jako instytucją walidującą, zapraszają do udziału w XII edycji programu podyplomowych studiów menedżerskich: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

W dniu 26 lipca 2016 r. odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. NWZC IGG podjęło m.in. Uchwałę  wprowadzającą do Statutu IGG zmianę umożliwiającą powołanie przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Ośrodka Mediacji Gospodarczej do rozstrzygania w drodze mediacji sporów o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej oraz uzupełniło skład organów IGG.