Konsultacje społeczne - Prawo o miarach

Bardzo prosimy zainteresowane Firmy członkowskie IGG o zgłaszanie uwag do przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju  do konsultacji  Izby Gospodarczej Gazownictwa projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

Prezydium Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa na dzień  26  lipca 2016  r. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 (budynek: Centrum Szkolenia Gazownictwa0

Misja Gospodarcza do Senegalu

W dniach 24–28 lipca 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Senegalu w Polsce, na zaproszenie Zrzeszenia Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu,  organizuje Misję Gospodarczą  do Senegalu (Dakar).

Konferencja "Inwestycje w branży gazowniczej"

W dniu 24 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się organizowana wspólnie przez: Izbę Gospodarczą Gazownictwa, PGNiG SA, PSG Sp. z o.o. i GAZ-SYSTEM S.A. konferencja pt. „Inwestycje w branży gazowniczej”.

Zmiany w Prezydium Zarządu IGG

12 kwietnia 2016 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa przyjął rezygnację  Mirosława Dobruta z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie w przeprowadzonych  wyborach uzupełniających, w głosowaniu tajnym, na Prezesa Zarządu IGG wybrany został Cezary Mróz, a na funkcję Wiceprezesa Zarządu Jarosław Stasiak.  Drugim Wiceprezesem pozostaje Waldemar Wójcik.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

W  dniu  19  kwietnia 2016 roku  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. Zwyczajne WZC IGG podsumowało działalność IGG w roku 2015, oceniło i przyjęło sprawozdania finansowe oraz wyznaczyło kierunki i priorytety dla dalszej działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa.

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, z ogromną przyjemnością informujemy,  iż  w  dniach 5-7 października 2016   roku w Ossie   koło  Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Ankieta na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022

Na początku marca wyniki "Ankiety na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022" Izba Gospodarcza Gazownictwa przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz innym organom rządowym jako opinię jej uczestników oraz całej Izby Gospodarczej Gazownictwa na temat zmian, jakie miały miejsce na polskim rynku gazu ziemnego w ostatnich latach, oraz ich preferowanego przyszłego kierunku.

Vademecum Gazownictwa

W grudniu 2014 roku ukazało się unikalne w polskiej literaturze technicznej kompendium wiedzy gazowniczej Vademecum Gazownika. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, SITPNiG-największej polskiej organizacji naukowo-technicznej przemysłu naftowego  i gazowniczego.

Biuletyn Techniczny Nr 8/2015

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego zatrudnionych,  w szczególności  jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).